Sunday, 16 December 2012

Saturday, 8 December 2012

                   pemilihan makanan semasa di luar

Friday, 30 November 2012

                                                           15 tips makanan seimbang

Saturday, 24 November 2012

Makanan/ bahan yang tidak baik untuk kesihatan kita.

ubat-ubatan

minuman bergas

rokok


burger

coklat
dadah


 Sila klik untuk dapatkan rancangan tahunan Bahasa Melayu tahun 4

 http://www.tutor.com.my/tutor/archives/CADfPP/HSP/UPSR/BM/UPSR_BM_RM_4.PDF
Tanda Baca


Tanda baca digunakan dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu.


Merupakan lambang-lambang dalam penulisan bahasa untuk memperjelaskan maksud.


http://1.bp.blogspot.com/_DPHeafnduEQ/TMZBBQFUpZI/AAAAAAAAARM/HwkF2QrlMPA/s1600/punctuation-marks.jpg

a. Tanda Titik [.] - Berahir sesuatu ayat / ayat penyata.

b. Tanda Koma [,] - Terdapat pengguguran sesuatu unsur ayat.


c. Tanda Koma Bertindih [;] - Fungsi sebagai unsur kaitan dua ayat.


d. Tanda Titik Bertindih [:] - Digunakan selepas ayat penyata diikuti ayat lain yang berkaitan.


e. Tanda Soal [?] - Hadir di akhir ayat.


f. Tanda Seru [!] - Hadir di akhir ayat bagi menunjukkan rasa hairan, marah, menyindir, sakit.


g. Tanda Sempang [-] - Bagi kata ganda.


h. Tanda Kurung [( )] - Wujud unsur selitan dalam ayat.


Isi tempat kosong dengan perkataan yang diberikan.
Aduh          cis       wah       eh        ah        hai 
1.    _____________, kamu sudah sampai!
2.   _____________, sudah lama kita tidak bertemu!
3.   _____________, sakitnya kakiku!
4.   _____________, alas an itu tidak dapat kuterima!
5.   _____________, berani dia menantangku!
6.   _____________, berani betuk budak itu!

Friday, 16 November 2012
 LATIHAN:
Berikan Maksud bagi perumpamaan yang berikut:
1.     Bagai bunyi cempedak jatuh:____________________________

2.     Bagai isi dengan kuku:_________________________________

3.     Bagai mural tercabut ekor:_____________________________

4.     Seperti katak di bawah tempurung:_______________________

5.     Seperti ular kena palu:________________________________

Berdasarkan maksu yang diberi, sesuaikan dengan perumpamaan yang betul.
1.     berpecah dan hilang tempat bergantung:___________________

2.    tidak suka duduk diam:________________________________

3.    perasaan yang pedih:_________________________________

4.    hanya mementingkan diri:______________________________

5.    tolong- menolong antara satu dengan yang lain:______________